Gallery PKG

Instrumen soal selidik terbahagi kepada dua iaitu soal selidik Guru dan Soal selidik Murid. Semua guru dan minimum 10 orang murid di setiap sekolah perlu mengisi soal selidik yang berkaitan. SILA KLIK pada pautan yang disediakan seperti di bawah.

1. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Guru)

guru

2. KAJIAN PENGGUNAAN BAHAN DIGITAL DI SEKOLAH: (Murid)

murid

Kajian Penggunaan Bahan Digital Sekolah Tahun 2013 001